Հայ

Սանահին

Սանահինի վանքը հիմնադրվել է 966 թ.-ին։ X-XI դդ. եղել է գիտամշակութային կենտրոն, ունեցել բարձրագույն տիպի դպրոց` Սանահինի ակադեմիան, դրան կից` հարուստ գրադարան:
Սանահինի վանական համալիրը ևս ընդգրկված է համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցուցակում։