Հայ

Օձուն

Օձունի եկեղեցին VI դարի կառույց է: Այն աչքի է ընկնում պարզ, հստակ ծավալներով, ներդաշնակ հա¬մաչափություններով, բարձր վարպետությամբ կատարված նրբին և բազմաթեմա քանդակ¬ներով, ճարտարապետական մանրամասներով, լույս ու ստվերի հարստությամբ: 
Եկեղեցու տարածքում պահպանվել են 4-րդ դարի 20-ից ավելի քանդակներ, որոնք համաշխարհային արժեք ունեն: